Dražkovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:960
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
oudrazkovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
21,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
312,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
280,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
292,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-45 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
37 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 880 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
49 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dražkovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
622 667 €
+Kapitálové príjmy
135 570 €
+Bežné výdavky
533 606 €
+Kapitálové výdavky
267 663 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 135 €
+Dlhodobé záväzky
1 377 €
+Krátkodobé záväzky
43 406 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
35 112 €
+Bankové úvery a výpomoci
35 112 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 496 €
+Úrokové splátky
1 471 €
+Finančné účty
121 910 €
+Neobežný majetok
1 719 252 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
960
+Výsledok hospodárenia
46 776 €