Dražkovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:960
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
oudrazkovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,9 %
30,1 %
+Dlhová služba
1,3 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
8,6 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,4 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
17,4 %
16,2 %
+Čistý majetok
709,4 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
166,8 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
202,2 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-47 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
18 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 247 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
7 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dražkovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
375 299 €
+Kapitálové príjmy
18 433 €
+Bežné výdavky
343 000 €
+Kapitálové výdavky
83 843 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
5 887 €
+Dlhodobé záväzky
299 €
+Krátkodobé záväzky
16 619 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
12 267 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 330 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
27 717 €
+Neobežný majetok
2 293 817 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
711
+Výsledok hospodárenia
5 325 €