Dražkovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
2,3
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:960
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
oudrazkovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,5 %
34,9 %
+Dlhová služba
21,2 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
17,5 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,5 %
0,2 %
+Intenzita investovania
29,8 %
6,7 %
+Čistý majetok
550,7 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
91,4 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
94,2 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-71 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
181 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 288 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
123 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dražkovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
452 934 €
+Kapitálové príjmy
33 485 €
+Bežné výdavky
373 769 €
+Kapitálové výdavky
168 663 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
879 €
+Dlhodobé záväzky
1 576 €
+Krátkodobé záväzky
30 542 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
140 191 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
67 951 €
+Úrokové splátky
1 159 €
+Finančné účty
27 902 €
+Neobežný majetok
1 909 675 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
785
+Výsledok hospodárenia
96 738 €