Dražkovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
3,5
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:960
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
oudrazkovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,0 %
25,0 %
+Dlhová služba
5,1 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
9,1 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,1 %
1,4 %
+Intenzita investovania
6,1 %
5,2 %
+Čistý majetok
383,2 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
78,6 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
95,4 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
13 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
144 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 044 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
15 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dražkovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
349 745 €
+Kapitálové príjmy
500 €
+Bežné výdavky
317 766 €
+Kapitálové výdavky
21 706 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 247 €
+Dlhodobé záväzky
676 €
+Krátkodobé záväzky
25 344 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
122 088 €
+Bankové úvery a výpomoci
122 088 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
18 103 €
+Úrokové splátky
5 132 €
+Finančné účty
19 922 €
+Neobežný majetok
1 838 373 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
849
+Výsledok hospodárenia
12 606 €