Dražkovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:960
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
oudrazkovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,0 %
21,5 %
+Dlhová služba
4,8 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
13,1 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,8 %
0,7 %
+Intenzita investovania
9,1 %
6,7 %
+Čistý majetok
445,4 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
98,4 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
106,5 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
20 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
119 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 114 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
55 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dražkovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
403 492 €
+Kapitálové príjmy
19 459 €
+Bežné výdavky
350 660 €
+Kapitálové výdavky
56 269 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 757 €
+Dlhodobé záväzky
1 375 €
+Krátkodobé záväzky
21 701 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
93 096 €
+Bankové úvery a výpomoci
93 096 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 496 €
+Úrokové splátky
3 303 €
+Finančné účty
21 351 €
+Neobežný majetok
1 732 913 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
785
+Výsledok hospodárenia
42 784 €