Dražkovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:960
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
oudrazkovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,1 %
23,6 %
+Dlhová služba
4,3 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,5 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,3 %
1,7 %
+Intenzita investovania
5,9 %
8,6 %
+Čistý majetok
409,2 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
189,7 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
195,5 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
51 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
84 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 885 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
60 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dražkovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
424 970 €
+Kapitálové príjmy
7 826 €
+Bežné výdavky
354 994 €
+Kapitálové výdavky
33 102 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 587 €
+Dlhodobé záväzky
794 €
+Krátkodobé záväzky
27 342 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
78 600 €
+Bankové úvery a výpomoci
78 600 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 479 €
+Úrokové splátky
2 706 €
+Finančné účty
51 860 €
+Neobežný majetok
1 678 582 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
876
+Výsledok hospodárenia
52 844 €