Dražkovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:960
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
oudrazkovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,1 %
18,8 %
+Dlhová služba
3,8 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
19,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
17,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
1,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
308,0 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
658,3 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
667,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
107 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
53 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 786 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
75 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dražkovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
578 469 €
+Kapitálové príjmy
14 €
+Bežné výdavky
468 269 €
+Kapitálové výdavky
10 179 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 360 €
+Dlhodobé záväzky
1 195 €
+Krátkodobé záväzky
27 174 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
49 608 €
+Bankové úvery a výpomoci
49 608 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 496 €
+Úrokové splátky
1 831 €
+Finančné účty
178 878 €
+Neobežný majetok
1 543 510 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
936
+Výsledok hospodárenia
70 411 €