Banská Belá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
5,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 208
Okres:Banská Štiavnica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ou-b.belamail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
17,6 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
8,5 %
10,1 %
+Čistý majetok
1 128,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
1 100,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
1 106,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
40,2 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
68 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
8 810 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
83 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Banská Belá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
899 910 €
+Kapitálové príjmy
37 866 €
+Bežné výdavky
741 135 €
+Kapitálové výdavky
113 982 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 299 €
+Dlhodobé záväzky
387 358 €
+Krátkodobé záväzky
62 856 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
379 127 €
+Výdavky na splácanie istiny
12 741 €
+Úrokové splátky
3 914 €
+Finančné účty
691 443 €
+Neobežný majetok
9 959 038 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 208
+Výsledok hospodárenia
99 702 €