Družstevná pri Hornáde

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 701
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
druzstevnadruzstevna.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
20,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
803,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
33,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
36,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
27,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-46 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 975 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
51 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Družstevná pri Hornáde

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 209 252 €
+Kapitálové príjmy
118 103 €
+Bežné výdavky
1 877 850 €
+Kapitálové výdavky
573 782 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
57 938 €
+Dlhodobé záväzky
6 470 €
+Krátkodobé záväzky
2 020 010 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 593 €
+Bankové úvery a výpomoci
10 593 €
+Úvery od ŠFRB
560 766 €
+Výdavky na splácanie istiny
43 089 €
+Úrokové splátky
26 340 €
+Finančné účty
669 675 €
+Neobežný majetok
14 926 374 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 701
+Výsledok hospodárenia
138 755 €