Banská Bystrica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:78 758
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
primatorbanskabystrica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,004 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
435,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
325,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
373,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
37 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
93 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 165 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
68 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Banská Bystrica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
14 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
62 362 957 €
+Kapitálové príjmy
4 422 411 €
+Bežné výdavky
58 183 469 €
+Kapitálové výdavky
5 668 724 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
2 198 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 230 468 €
+Dlhodobé záväzky
1 103 733 €
+Krátkodobé záväzky
4 621 036 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 325 360 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 384 734 €
+Úvery od ŠFRB
1 080 189 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 512 840 €
+Úrokové splátky
49 630 €
+Finančné účty
15 040 520 €
+Neobežný majetok
241 544 258 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
78 758
+Výsledok hospodárenia
5 317 651 €