Banská Bystrica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:78 758
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
primatorbanskabystrica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,8 %
23,6 %
+Dlhová služba
3,0 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,5 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,07 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,4 %
1,7 %
+Intenzita investovania
2,8 %
8,6 %
+Čistý majetok
492,1 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
186,4 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
246,9 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,4 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
29 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
155 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 950 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
29 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Banská Bystrica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
11 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
49 560 603 €
+Kapitálové príjmy
2 249 194 €
+Bežné výdavky
45 868 306 €
+Kapitálové výdavky
3 636 075 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
32 538 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 348 526 €
+Dlhodobé záväzky
1 605 249 €
+Krátkodobé záväzky
3 885 322 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 819 712 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 856 663 €
+Úvery od ŠFRB
1 598 197 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 282 196 €
+Úrokové splátky
159 704 €
+Finančné účty
7 242 749 €
+Neobežný majetok
240 350 438 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
79 583
+Výsledok hospodárenia
2 282 440 €