Banská Bystrica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:78 758
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
primatorbanskabystrica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,2 %
20,2 %
+Dlhová služba
6,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,0 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,002 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,4 %
7,3 %
+Intenzita investovania
0,2 %
4,1 %
+Čistý majetok
473,3 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
316,5 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
370,0 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,9 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
82 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
120 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 955 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-14 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Banská Bystrica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
11 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
55 066 971 €
+Kapitálové príjmy
1 875 017 €
+Bežné výdavky
48 461 654 €
+Kapitálové výdavky
1 961 402 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
947 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 844 842 €
+Dlhodobé záväzky
1 450 164 €
+Krátkodobé záväzky
3 450 652 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 008 119 €
+Bankové úvery a výpomoci
10 075 626 €
+Úvery od ŠFRB
1 432 085 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 947 150 €
+Úrokové splátky
90 599 €
+Finančné účty
10 922 099 €
+Neobežný majetok
233 654 852 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
79 368
+Výsledok hospodárenia
-1 102 831 €