Banská Bystrica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:78 758
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
primatorbanskabystrica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,9 %
18,8 %
+Dlhová služba
5,0 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
10,4 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,002 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,5 %
0,8 %
+Intenzita investovania
2,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
440,8 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
298,3 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
342,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,3 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
56 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
104 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 072 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
26 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Banská Bystrica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
11 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
57 272 958 €
+Kapitálové príjmy
2 088 020 €
+Bežné výdavky
51 336 335 €
+Kapitálové výdavky
3 588 024 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
900 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 005 179 €
+Dlhodobé záväzky
1 277 323 €
+Krátkodobé záväzky
4 537 519 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 197 042 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 397 470 €
+Úvery od ŠFRB
1 259 424 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 116 716 €
+Úrokové splátky
64 956 €
+Finančné účty
13 534 646 €
+Neobežný majetok
237 418 682 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
79 027
+Výsledok hospodárenia
2 092 568 €