Dubnica nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2003 - 2006)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
Neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 721
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msudubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
3,7 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
8,7 %
9,8 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
1,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2006)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,9 %
-2,6 %
+Intenzita investovania
14,9 %
12,8 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
168,7 %
162,7 %
+Pohotová likvidita
-
-
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2006)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-24 €
 
-9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-
 
-

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dubnica nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2006)

+Bežné príjmy
9 693 819 €
+Kapitálové príjmy
618 867 €
+Bežné výdavky
8 853 980 €
+Kapitálové výdavky
2 062 106 €

Záväzky a pohľadávky (2006)

+Záväzky po splatnosti
13 842 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
-
+Dlhodobé záväzky
10 522 €
+Krátkodobé záväzky
545 974 €

Úvery a účty (2006)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
1 822 379 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
221 071 €
+Úrokové splátky
123 448 €
+Finančné účty
921 198 €
+Neobežný majetok
30 979 918 €

Ostatné (2006)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
25 590
+Výsledok hospodárenia
-