Dubnica nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 721
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msudubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,3 %
30,1 %
+Dlhová služba
3,6 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
18,3 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,5 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
14,6 %
16,2 %
+Čistý majetok
258,0 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
357,6 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
409,6 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
18 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
98 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 244 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
68 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dubnica nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
12 416 946 €
+Kapitálové príjmy
342 563 €
+Bežné výdavky
10 147 150 €
+Kapitálové výdavky
2 160 405 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
572 674 €
+Dlhodobé záväzky
32 913 €
+Krátkodobé záväzky
1 100 422 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
2 426 838 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
325 394 €
+Úrokové splátky
108 560 €
+Finančné účty
3 935 038 €
+Neobežný majetok
29 710 883 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
25 075
+Výsledok hospodárenia
1 699 033 €