Dubnica nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 721
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msudubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,2 %
35,1 %
+Dlhová služba
27,9 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
10,5 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-20,4 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
37,3 %
14,4 %
+Čistý majetok
282,1 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
304,5 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
321,4 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-119 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
214 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 401 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
22 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dubnica nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
11 103 614 €
+Kapitálové príjmy
3 490 989 €
+Bežné výdavky
9 941 196 €
+Kapitálové výdavky
7 630 710 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
214 734 €
+Dlhodobé záväzky
23 319 €
+Krátkodobé záväzky
1 272 759 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
5 335 365 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 370 136 €
+Úrokové splátky
96 410 €
+Finančné účty
3 875 730 €
+Neobežný majetok
36 506 353 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
25 003
+Výsledok hospodárenia
556 101 €