Dubnica nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,7
Dlhová služba i
2,9
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 721
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msudubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
46,5 %
34,9 %
+Dlhová služba
41,2 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
15,3 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,5 %
0,2 %
+Intenzita investovania
9,2 %
6,7 %
+Čistý majetok
341,9 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
485,2 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
509,7 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
29 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
207 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 524 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dubnica nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
11 738 658 €
+Kapitálové príjmy
3 959 811 €
+Bežné výdavky
9 948 123 €
+Kapitálové výdavky
5 040 272 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
219 756 €
+Dlhodobé záväzky
21 388 €
+Krátkodobé záväzky
899 599 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
5 146 649 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 449 049 €
+Úrokové splátky
128 074 €
+Finančné účty
4 365 086 €
+Neobežný majetok
38 766 603 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 914
+Výsledok hospodárenia
822 720 €