Dubnica nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
2,1
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 721
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msudubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,5 %
25,0 %
+Dlhová služba
35,6 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
16,6 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
23,4 %
1,4 %
+Intenzita investovania
-12,9 %
5,2 %
+Čistý majetok
357,5 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
497,1 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
525,7 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
143 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
91 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 664 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
79 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dubnica nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
12 242 491 €
+Kapitálové príjmy
3 189 236 €
+Bežné výdavky
10 204 959 €
+Kapitálové výdavky
1 608 684 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
295 990 €
+Dlhodobé záväzky
22 203 €
+Krátkodobé záväzky
1 038 374 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 288 583 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 288 583 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 061 993 €
+Úrokové splátky
111 963 €
+Finančné účty
5 162 262 €
+Neobežný majetok
39 117 141 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
25 229
+Výsledok hospodárenia
1 993 424 €