Dubnica nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
3,2
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 721
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msudubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,5 %
+Dlhová služba
3,9 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
15,1 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,0 %
2,9 %
+Intenzita investovania
10,1 %
4,9 %
+Čistý majetok
364,9 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
600,0 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
661,2 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
25 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 793 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
46 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dubnica nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
12 527 371 €
+Kapitálové príjmy
37 946 €
+Bežné výdavky
10 631 354 €
+Kapitálové výdavky
1 307 006 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
548 074 €
+Dlhodobé záväzky
29 919 €
+Krátkodobé záväzky
895 164 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 858 414 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
435 016 €
+Úrokové splátky
42 054 €
+Finančné účty
5 370 742 €
+Neobežný majetok
39 326 981 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 914
+Výsledok hospodárenia
1 143 489 €