Dubnica nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,3
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 721
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msudubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
21,5 %
+Dlhová služba
3,7 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
14,8 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,3 %
0,7 %
+Intenzita investovania
7,4 %
6,7 %
+Čistý majetok
359,9 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
718,3 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
783,8 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
39 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 810 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
43 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dubnica nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
13 087 344 €
+Kapitálové príjmy
245 215 €
+Bežné výdavky
11 143 947 €
+Kapitálové výdavky
1 217 483 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
545 395 €
+Dlhodobé záväzky
29 500 €
+Krátkodobé záväzky
831 808 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 428 242 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
435 941 €
+Úrokové splátky
32 035 €
+Finančné účty
5 974 563 €
+Neobežný majetok
39 145 119 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 914
+Výsledok hospodárenia
1 068 811 €