Dubnica nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:24 721
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msudubnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
11,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,1 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,3 %
1,7 %
+Intenzita investovania
16,8 %
8,6 %
+Čistý majetok
356,3 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
612,2 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
640,9 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
8 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 857 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
54 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dubnica nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
14 071 596 €
+Kapitálové príjmy
388 390 €
+Bežné výdavky
11 519 113 €
+Kapitálové výdavky
2 748 836 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
373 068 €
+Dlhodobé záväzky
19 739 €
+Krátkodobé záväzky
1 301 448 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 110 822 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 541 310 €
+Úrokové splátky
22 280 €
+Finančné účty
7 967 651 €
+Neobežný majetok
38 685 054 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
25 116
+Výsledok hospodárenia
1 349 152 €