Dubová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:965
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecdubovamail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
21,8 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
8,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
426,0 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
1 261,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
1 320,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
76 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
9 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 341 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
106 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dubová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
558 637 €
+Kapitálové príjmy
3 911 €
+Bežné výdavky
436 966 €
+Kapitálové výdavky
51 798 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
1 000 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
17 252 €
+Dlhodobé záväzky
1 072 €
+Krátkodobé záväzky
29 524 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 995 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 995 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 145 €
+Úrokové splátky
193 €
+Finančné účty
372 469 €
+Neobežný majetok
1 896 199 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
965
+Výsledok hospodárenia
101 970 €