Dubová

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
21,8 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
8,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
426,0 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
1 261,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
1 320,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
76 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
9 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 341 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
106 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
558 637 €
+Kapitálové príjmy
3 911 €
+Bežné výdavky
436 966 €
+Kapitálové výdavky
51 798 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
1 000 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
17 252 €
+Dlhodobé záväzky
1 072 €
+Krátkodobé záväzky
29 524 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 995 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 995 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 145 €
+Úrokové splátky
193 €
+Finančné účty
372 469 €
+Neobežný majetok
1 896 199 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
965
+Výsledok hospodárenia
101 970 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:965
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecdubovamail.t-com.sk