Dudince

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:1 429
Okres:Krupina
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
msududince-mesto.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
42,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-25,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
41,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
318,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
28,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
37,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
70,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-410 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
548 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 068 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-358 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dudince

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 049 467 €
+Kapitálové príjmy
264 645 €
+Bežné výdavky
1 788 510 €
+Kapitálové výdavky
1 111 992 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
69 424 €
+Dlhodobé záväzky
1 249 842 €
+Krátkodobé záväzky
735 834 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
782 522 €
+Bankové úvery a výpomoci
782 522 €
+Úvery od ŠFRB
1 293 734 €
+Výdavky na splácanie istiny
71 489 €
+Úrokové splátky
49 854 €
+Finančné účty
208 997 €
+Neobežný majetok
6 342 296 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 429
+Výsledok hospodárenia
-511 585 €