Dudince

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:1 444
Okres:Krupina
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
msududince-mesto.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,1 %
20,2 %
+Dlhová služba
4,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,8 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,5 %
7,3 %
+Intenzita investovania
6,1 %
4,1 %
+Čistý majetok
338,4 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
142,5 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
232,3 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
62,1 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
81 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
70 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 923 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dudince

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
1 759 101 €
+Kapitálové príjmy
67 127 €
+Bežné výdavky
1 534 437 €
+Kapitálové výdavky
173 802 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
52 064 €
+Dlhodobé záväzky
1 202 398 €
+Krátkodobé záväzky
57 967 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
104 912 €
+Bankové úvery a výpomoci
104 912 €
+Úvery od ŠFRB
1 050 089 €
+Výdavky na splácanie istiny
44 548 €
+Úrokové splátky
37 380 €
+Finančné účty
82 582 €
+Neobežný majetok
5 894 320 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 458
+Výsledok hospodárenia
15 046 €