Dulova Ves

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:887
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
38,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
29,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
9,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
32,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
188,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
436,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
453,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-12 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
127 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
621 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
62 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dulova Ves

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
367 450 €
+Kapitálové príjmy
1 €
+Bežné výdavky
258 951 €
+Kapitálové výdavky
119 425 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
26 272 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 565 €
+Dlhodobé záväzky
274 €
+Krátkodobé záväzky
25 998 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
113 088 €
+Bankové úvery a výpomoci
113 088 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 680 €
+Úrokové splátky
1 533 €
+Finančné účty
113 343 €
+Neobežný majetok
550 969 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
887
+Výsledok hospodárenia
54 815 €