Dunajská Lužná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:5 794
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
starostadunajskaluzna.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
210,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
592,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
731,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
4,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
47 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
17 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 647 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
66 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dunajská Lužná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 344 465 €
+Kapitálové príjmy
30 550 €
+Bežné výdavky
4 513 114 €
+Kapitálové výdavky
589 834 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
452 880 €
+Dlhodobé záväzky
337 476 €
+Krátkodobé záväzky
325 705 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
96 816 €
+Bankové úvery a výpomoci
749 402 €
+Úvery od ŠFRB
219 156 €
+Výdavky na splácanie istiny
115 057 €
+Úrokové splátky
19 346 €
+Finančné účty
1 929 499 €
+Neobežný majetok
7 827 240 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 794
+Výsledok hospodárenia
380 159 €