Dunajská Streda

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 652
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
sekretariatdunstreda.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-12,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
26,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
353,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
166,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
268,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
10,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-122 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
301 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 967 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dunajská Streda

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
21 088 202 €
+Kapitálové príjmy
674 282 €
+Bežné výdavky
18 296 533 €
+Kapitálové výdavky
6 236 139 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 777 083 €
+Dlhodobé záväzky
2 012 116 €
+Krátkodobé záväzky
1 737 703 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 825 454 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 015 628 €
+Úvery od ŠFRB
1 932 924 €
+Výdavky na splácanie istiny
420 919 €
+Úrokové splátky
92 241 €
+Finančné účty
2 889 368 €
+Neobežný majetok
71 414 592 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
22 652
+Výsledok hospodárenia
233 821 €