Ďurďové

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,6 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:149
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obec.durdovestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
236,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
1 354,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
49,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
53,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-279,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 157,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
2 304,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
2 304,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 709 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
1 641 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
8 021 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 301 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ďurďové

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
122 762 €
+Kapitálové príjmy
639 092 €
+Bežné výdavky
62 462 €
+Kapitálové výdavky
295 804 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 €
+Dlhodobé záväzky
28 €
+Krátkodobé záväzky
1 693 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
244 515 €
+Bankové úvery a výpomoci
244 515 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
632 792 €
+Úrokové splátky
5 569 €
+Finančné účty
39 008 €
+Neobežný majetok
1 400 650 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
149
+Výsledok hospodárenia
193 915 €