Fekišovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:308
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
obec.fekisovceszm.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
26,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
17,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
286,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
833,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 014,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
47 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
26 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
644 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
57 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Fekišovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
73 655 €
+Kapitálové príjmy
9 000 €
+Bežné výdavky
54 070 €
+Kapitálové výdavky
14 022 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 565 €
+Dlhodobé záväzky
24 €
+Krátkodobé záväzky
4 716 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 000 €
+Úrokové splátky
255 €
+Finančné účty
39 285 €
+Neobežný majetok
167 077 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
308
+Výsledok hospodárenia
17 683 €