Fiľakovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:10 687
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestofilakovo.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-14,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
27,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
214,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
173,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
213,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
10,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-127 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
135 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 563 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
39 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Fiľakovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
8 410 379 €
+Kapitálové príjmy
1 210 642 €
+Bežné výdavky
7 432 118 €
+Kapitálové výdavky
3 540 958 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
316 724 €
+Dlhodobé záväzky
1 262 857 €
+Krátkodobé záväzky
800 438 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 437 692 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 437 692 €
+Úvery od ŠFRB
793 900 €
+Výdavky na splácanie istiny
76 289 €
+Úrokové splátky
9 410 €
+Finančné účty
1 389 211 €
+Neobežný majetok
17 224 173 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
10 687
+Výsledok hospodárenia
418 852 €