Fintice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 970
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecfinticejuko.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
14,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-5,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
306,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
322,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
327,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
112 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
84 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 010 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
76 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Fintice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 405 071 €
+Kapitálové príjmy
146 815 €
+Bežné výdavky
1 267 664 €
+Kapitálové výdavky
63 411 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 808 €
+Dlhodobé záväzky
1 875 €
+Krátkodobé záväzky
108 867 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
165 334 €
+Bankové úvery a výpomoci
165 334 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
38 419 €
+Úrokové splátky
5 983 €
+Finančné účty
351 011 €
+Neobežný majetok
3 775 327 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 970
+Výsledok hospodárenia
150 654 €