Bardejov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,4

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:32 912
Okres:Bardejov
Kraj:Prešovský
E-mail:
primatorbardejov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,005 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
232,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
179,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
219,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
6 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
211 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 800 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
7 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Bardejov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
27 265 186 €
+Kapitálové príjmy
3 263 507 €
+Bežné výdavky
24 596 875 €
+Kapitálové výdavky
5 729 059 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
1 200 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
769 537 €
+Dlhodobé záväzky
2 903 610 €
+Krátkodobé záväzky
1 955 210 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 947 111 €
+Bankové úvery a výpomoci
6 947 111 €
+Úvery od ŠFRB
1 267 637 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 388 162 €
+Úrokové splátky
112 750 €
+Finančné účty
3 513 239 €
+Neobežný majetok
64 297 091 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
32 912
+Výsledok hospodárenia
231 951 €