Gabčíkovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 382
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
gabcikovonextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
332,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
91,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
143,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
37,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-109 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
215 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 766 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-54 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Gabčíkovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 824 643 €
+Kapitálové príjmy
251 190 €
+Bežné výdavky
4 578 170 €
+Kapitálové výdavky
1 086 611 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
244 806 €
+Dlhodobé záväzky
1 706 662 €
+Krátkodobé záväzky
469 059 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 158 486 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 158 486 €
+Úvery od ŠFRB
1 683 763 €
+Výdavky na splácanie istiny
151 859 €
+Úrokové splátky
36 055 €
+Finančné účty
430 129 €
+Neobežný majetok
15 637 874 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 382
+Výsledok hospodárenia
-290 063 €