Galanta

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:15 021
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský
E-mail:
galantagalanta.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
334,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
212,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
240,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
61 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
62 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 665 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
15 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Galanta

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
13 214 265 €
+Kapitálové príjmy
840 498 €
+Bežné výdavky
11 846 469 €
+Kapitálové výdavky
1 293 235 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
325 832 €
+Dlhodobé záväzky
181 601 €
+Krátkodobé záväzky
1 172 332 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
931 109 €
+Bankové úvery a výpomoci
931 109 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
19 884 €
+Úrokové splátky
1 690 €
+Finančné účty
2 491 923 €
+Neobežný majetok
38 648 641 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
15 021
+Výsledok hospodárenia
226 109 €