Gbely

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 190
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský
E-mail:
primatorgbely.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
33,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
403,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
250,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
348,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-58 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
243 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 951 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
96 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Gbely

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 205 957 €
+Kapitálové príjmy
440 511 €
+Bežné výdavky
3 765 493 €
+Kapitálové výdavky
1 184 425 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
211 597 €
+Dlhodobé záväzky
1 074 300 €
+Krátkodobé záväzky
216 377 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 260 723 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 260 723 €
+Úvery od ŠFRB
1 071 265 €
+Výdavky na splácanie istiny
242 010 €
+Úrokové splátky
25 557 €
+Finančné účty
542 867 €
+Neobežný majetok
16 038 269 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 190
+Výsledok hospodárenia
500 332 €