Gelnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 140
Okres:Gelnica
Kraj:Košický
E-mail:
sekretariatgelnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-2,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
746,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
59,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
71,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
78 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
170 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 274 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
2 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Gelnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 812 603 €
+Kapitálové príjmy
713 882 €
+Bežné výdavky
4 471 176 €
+Kapitálové výdavky
576 018 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
137 028 €
+Dlhodobé záväzky
863 141 €
+Krátkodobé záväzky
1 151 045 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 041 676 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 041 676 €
+Úvery od ŠFRB
885 079 €
+Výdavky na splácanie istiny
200 996 €
+Úrokové splátky
26 225 €
+Finančné účty
683 511 €
+Neobežný majetok
32 717 878 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 140
+Výsledok hospodárenia
9 736 €