Gemerská Hôrka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 302
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
gemhorkaisternet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
18,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
588,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
258,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
306,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-59 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 836 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-12 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Gemerská Hôrka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
675 880 €
+Kapitálové príjmy
401 643 €
+Bežné výdavky
629 959 €
+Kapitálové výdavky
523 769 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
20 546 €
+Dlhodobé záväzky
40 338 €
+Krátkodobé záväzky
42 553 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
39 002 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 328 €
+Úrokové splátky
1 593 €
+Finančné účty
109 857 €
+Neobežný majetok
3 583 547 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 302
+Výsledok hospodárenia
-15 794 €