Gemerská Poloma

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 028
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obecgemerskapoloma.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-17,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
31,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
685,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
166,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
207,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
29,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-155 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 972 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
49 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Gemerská Poloma

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 512 454 €
+Kapitálové príjmy
306 015 €
+Bežné výdavky
1 348 294 €
+Kapitálové výdavky
783 782 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
47 730 €
+Dlhodobé záväzky
446 074 €
+Krátkodobé záväzky
116 109 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
158 098 €
+Úvery od ŠFRB
433 501 €
+Výdavky na splácanie istiny
47 695 €
+Úrokové splátky
4 898 €
+Finančné účty
192 990 €
+Neobežný majetok
9 901 998 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 028
+Výsledok hospodárenia
98 676 €