Gemerská Ves

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:965
Okres:Revúca
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
gemvesstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
1,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
188,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
188,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
199,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-73 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
269 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 706 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
21 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Gemerská Ves

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 984 187 €
+Kapitálové príjmy
309 571 €
+Bežné výdavky
1 956 189 €
+Kapitálové výdavky
408 031 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
22 445 €
+Dlhodobé záväzky
8 985 €
+Krátkodobé záväzky
203 085 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
259 581 €
+Bankové úvery a výpomoci
259 581 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
17 004 €
+Úrokové splátky
7 989 €
+Finančné účty
381 751 €
+Neobežný majetok
3 463 131 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
965
+Výsledok hospodárenia
20 050 €