Giraltovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,6

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 148
Okres:Svidník
Kraj:Prešovský
E-mail:
msugiraltovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
6,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
9,2 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,2 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
6,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
585,8 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
70,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
109,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
33,3 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
26 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
195 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 424 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-7 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Giraltovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
3 809 605 €
+Kapitálové príjmy
379 278 €
+Bežné výdavky
3 458 867 €
+Kapitálové výdavky
621 188 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
6 117 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5 821 €
+Krátkodobé pohľadávky
125 346 €
+Dlhodobé záväzky
1 286 792 €
+Krátkodobé záväzky
324 315 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
807 197 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 240 517 €
+Úvery od ŠFRB
1 277 977 €
+Výdavky na splácanie istiny
197 973 €
+Úrokové splátky
36 059 €
+Finančné účty
229 902 €
+Neobežný majetok
23 085 252 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 148
+Výsledok hospodárenia
-29 356 €