Giraltovce

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,6

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
6,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
9,2 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,2 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
6,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
585,8 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
70,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
109,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
33,3 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
26 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
195 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 424 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-7 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
3 809 605 €
+Kapitálové príjmy
379 278 €
+Bežné výdavky
3 458 867 €
+Kapitálové výdavky
621 188 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
6 117 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5 821 €
+Krátkodobé pohľadávky
125 346 €
+Dlhodobé záväzky
1 286 792 €
+Krátkodobé záväzky
324 315 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
807 197 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 240 517 €
+Úvery od ŠFRB
1 277 977 €
+Výdavky na splácanie istiny
197 973 €
+Úrokové splátky
36 059 €
+Finančné účty
229 902 €
+Neobežný majetok
23 085 252 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 148
+Výsledok hospodárenia
-29 356 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 148
Okres:Svidník
Kraj:Prešovský
E-mail:
msugiraltovcestonline.sk