Giraltovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 146
Okres:Svidník
Kraj:Prešovský
E-mail:
msugiraltovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,9 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,6 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-4,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
603,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
124,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
151,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
32,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
132 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
176 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 546 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Giraltovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 018 306 €
+Kapitálové príjmy
849 666 €
+Bežné výdavky
3 662 453 €
+Kapitálové výdavky
657 989 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
110 126 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
60 869 €
+Krátkodobé pohľadávky
131 936 €
+Dlhodobé záväzky
1 236 823 €
+Krátkodobé záväzky
488 245 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
731 075 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 098 839 €
+Úvery od ŠFRB
1 228 719 €
+Výdavky na splácanie istiny
190 942 €
+Úrokové splátky
33 509 €
+Finančné účty
607 964 €
+Neobežný majetok
23 125 075 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 146
+Výsledok hospodárenia
2 241 €