Gočaltovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:232
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obec.gocaltovomail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
40,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-9,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
18,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
56,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
419,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
509,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-33 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
113 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
161 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-17 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Gočaltovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
79 584 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
72 533 €
+Kapitálové výdavky
14 718 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 357 €
+Dlhodobé záväzky
458 €
+Krátkodobé záväzky
4 801 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
26 242 €
+Bankové úvery a výpomoci
26 242 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 600 €
+Úrokové splátky
551 €
+Finančné účty
20 119 €
+Neobežný majetok
43 817 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
232
+Výsledok hospodárenia
-3 949 €