Gočovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:351
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obecgocovo.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
3,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-25,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
36,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
343,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
66,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
66,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-153 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
11 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 538 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-170 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Gočovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
160 494 €
+Kapitálové príjmy
53 500 €
+Bežné výdavky
155 146 €
+Kapitálové výdavky
112 705 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
271 €
+Dlhodobé záväzky
13 812 €
+Krátkodobé záväzky
57 337 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
84 096 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 239 €
+Úrokové splátky
187 €
+Finančné účty
38 071 €
+Neobežný majetok
519 552 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
351
+Výsledok hospodárenia
-59 709 €