Golianovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 609
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
golianovopost.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
287,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
277,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
296,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
23 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
43 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 102 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
51 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Golianovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 270 489 €
+Kapitálové príjmy
465 550 €
+Bežné výdavky
1 168 367 €
+Kapitálové výdavky
531 063 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
13 966 €
+Dlhodobé záväzky
10 314 €
+Krátkodobé záväzky
70 693 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
69 719 €
+Bankové úvery a výpomoci
69 719 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
56 440 €
+Úrokové splátky
2 067 €
+Finančné účty
195 918 €
+Neobežný majetok
3 266 372 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 609
+Výsledok hospodárenia
81 380 €