Baška

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:581
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
uradbaska-obec.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
91,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
36,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
38,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
827,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
49,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
59,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-10 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
40 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 443 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
23 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Baška

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
281 836 €
+Kapitálové príjmy
62 196 €
+Bežné výdavky
178 229 €
+Kapitálové výdavky
171 546 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 602 €
+Dlhodobé záväzky
6 879 €
+Krátkodobé záväzky
16 062 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
22 966 €
+Bankové úvery a výpomoci
22 966 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
130 608 €
+Úrokové splátky
684 €
+Finančné účty
7 881 €
+Neobežný majetok
1 441 382 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
581
+Výsledok hospodárenia
13 462 €