Hájske

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,5 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
0,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 309
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
ouhajskestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
396,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
28,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
35,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
21,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-24 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
33 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 392 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
65 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hájske

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
843 524 €
+Kapitálové príjmy
185 898 €
+Bežné výdavky
778 315 €
+Kapitálové výdavky
282 222 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
18 870 €
+Dlhodobé záväzky
180 933 €
+Krátkodobé záväzky
255 394 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
43 090 €
+Bankové úvery a výpomoci
43 090 €
+Úvery od ŠFRB
165 845 €
+Výdavky na splácanie istiny
26 625 €
+Úrokové splátky
2 525 €
+Finančné účty
72 568 €
+Neobežný majetok
3 116 574 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 309
+Výsledok hospodárenia
84 993 €