Hajtovka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
6,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:73
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
49,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-91,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 660,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
869,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
869,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
350 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
12 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 374 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-151 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hajtovka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
26 038 €
+Kapitálové príjmy
25 782 €
+Bežné výdavky
24 294 €
+Kapitálové výdavky
1 950 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
0 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
3 076 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
857 €
+Bankové úvery a výpomoci
857 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
26 734 €
+Neobežný majetok
439 423 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
73
+Výsledok hospodárenia
-11 010 €