Handlová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:17 385
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
sekretiariathandlova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
410,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
28,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
49,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
56,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
58 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
156 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 465 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
58 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Handlová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
11 031 564 €
+Kapitálové príjmy
1 051 219 €
+Bežné výdavky
9 397 182 €
+Kapitálové výdavky
1 684 174 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
22 856 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
538 532 €
+Dlhodobé záväzky
5 695 653 €
+Krátkodobé záväzky
2 605 517 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 717 239 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 717 239 €
+Úvery od ŠFRB
5 925 573 €
+Výdavky na splácanie istiny
831 061 €
+Úrokové splátky
91 065 €
+Finančné účty
752 646 €
+Neobežný majetok
44 595 768 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
17 385
+Výsledok hospodárenia
1 014 569 €