Haniska

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,9
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obechaniskastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
62,8 %
34,9 %
+Dlhová služba
0,0 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
3,0 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-52,2 %
0,2 %
+Intenzita investovania
76,2 %
6,7 %
+Čistý majetok
610,6 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
320,9 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
390,2 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-196 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
196 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 911 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-15 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Haniska

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
171 948 €
+Kapitálové príjmy
69 341 €
+Bežné výdavky
166 778 €
+Kapitálové výdavky
200 411 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 588 €
+Dlhodobé záväzky
940 €
+Krátkodobé záväzky
10 956 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
125 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
35 163 €
+Neobežný majetok
1 315 747 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
641
+Výsledok hospodárenia
-9 835 €