Haniska

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obechaniskastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
50,8 %
23,6 %
+Dlhová služba
0,0 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,4 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,9 %
1,7 %
+Intenzita investovania
27,0 %
8,6 %
+Čistý majetok
847,5 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
205,8 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
248,0 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-46 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
188 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 129 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
66 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Haniska

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
264 348 €
+Kapitálové príjmy
788 365 €
+Bežné výdavky
223 544 €
+Kapitálové výdavky
859 776 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 276 €
+Dlhodobé záväzky
48 €
+Krátkodobé záväzky
26 673 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
126 481 €
+Bankové úvery a výpomoci
126 481 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
54 884 €
+Neobežný majetok
2 140 090 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
661
+Výsledok hospodárenia
43 392 €