Haniska

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obechaniskastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
41,6 %
20,2 %
+Dlhová služba
6,7 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,2 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,5 %
7,3 %
+Intenzita investovania
6,7 %
4,1 %
+Čistý majetok
753,6 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
531,2 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
612,9 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
47 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
163 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 956 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Haniska

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
253 664 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
205 009 €
+Kapitálové výdavky
16 953 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 044 €
+Dlhodobé záväzky
48 €
+Krátkodobé záväzky
13 520 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
111 733 €
+Bankové úvery a výpomoci
111 733 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 748 €
+Úrokové splátky
2 836 €
+Finančné účty
71 822 €
+Neobežný majetok
2 032 020 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
674
+Výsledok hospodárenia
20 824 €